Επισκέψιμοι χώροι

Η Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης

Δημοκρατίας 8, Κοζάνη

Θα λειτουργεί καθημερινά και Σαββατοκύριακα 8:30 – 15:30

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

Αιανή

θα λειτουργεί καθημερινά και Σαββατοκύριακα 8:00 – 15:00

Το Ιστορικό Λαογραφικό και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κοζάνης

Ίωνος Δραγούμη 9, Κοζάνη

θα λειτουργεί καθημερινά 9:00 – 14:00 & 17:30 – 20:00

το Σαββατοκύριακο της μικρής Αποκριάς 9:00 – 14:00

και της Μεγάλης Αποκριάς 9:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00

Το Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας Δήμου Κοζάνης “Νίκος Καλογερόπουλος”

Αλεξίου Καραλίβανου 23,Κοζάνη

Θα λειτουργεί

Κυριακή 23.02 ώρες 11:00 – 13:00

Κυριακή 1.03,ώρες 11:00 – 13:00