Φανός Κεραμαριό

Στο πρόγραμμα

ΤΡΙΤΗ
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

20.30 | Κεντρική Πλατεία
21.00 | Άναμμα & γλέντι του Φανού

Χάρτης

Φανοί Κοζανίτικης Αποκριάς