Φανός Γιτιάς

Στο πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

20.30 | Κεντρική Πλατεία
21.00 | Άναμμα & γλέντι του Φανού

Χάρτης

Φανοί Κοζανίτικης Αποκριάς