Φανός Γιτιάς

Στο πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

20.30 | Κεντρική Πλατεία
21.00 | Άναμμα & γλέντι του Φανού

Χάρτης

Φανοί Κοζανίτικης Αποκριάς